Activiteiten en ondersteuning voor jonge mantelzorgers

mantelzorgcoach Denise is er speciaal voor jonge mantelzorgers

CAPELLEAANDENIJSSEL - Hoewel de meeste mantelzorgers 55-plussers zijn, is het belangrijk om te erkennen dat er ook veel kinderen zijn die mantelzorg verlenen. Jonge mantelzorgers in de leeftijd van 4 tot 23 jaar groeien op met een gezinslid dat ziek is of een beperking heeft, en zij dragen daar een grote verantwoordelijkheid voor. Ze gaan bijvoorbeeld mee naar de dokter om te tolken voor een dove moeder, verrichten huishoudelijke taken omdat een ouder ernstig ziek is, of passen op een broertje met het syndroom van Down.

Deze kinderen en jongeren die veel zorgtaken op zich nemen, maken zich vaak zorgen. Dit heeft een negatieve invloed op hun slaap, spelgedrag en concentratie in de klas. Het belemmert hen in het onbezorgd kunnen genieten van hun jeugd. Veel jonge mantelzorgers zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn en weten niet waar ze hulp kunnen krijgen. Soms schamen ze zich zelfs en vertellen ze niemand over hun situatie. Daarom heeft mantelzorgcoach Denise zich speciaal gericht op de ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Voorlichting op scholen

Om jonge mantelzorgers in Capelle beter te bereiken, is Denise in gesprek gegaan met leerkrachten van basisscholen in Capelle. Hierdoor zijn de leerkrachten beter in staat om jonge mantelzorgers te herkennen. Binnenkort zal Denise voorlichting geven in de klas, zodat kinderen zich bewust worden van hun rol als jonge mantelzorger en ontdekken hoe Mantelzorg Capelle hen kan ondersteunen om hun leven iets makkelijker te maken.

Ondersteuning en activiteiten

Mantelzorg Capelle biedt jonge mantelzorgers ondersteuning of verwijst hen door naar professionele hulpverlening. Daarnaast organiseert de organisatie leuke activiteiten, zodat de jonge mantelzorgers ontspanning en afleiding kunnen ervaren. Bovendien bieden deze activiteiten hen de kans om andere kinderen in vergelijkbare situaties te ontmoeten en te beseffen dat ze er niet alleen voor staan.

Week van de jonge mantelzorger

Van 1 tot en met 7 juni vindt de Week van de jonge mantelzorger plaats, waarin extra aandacht wordt besteed aan jongeren die mantelzorg verlenen. Het thema van dit jaar is #niettemissen, omdat zij op elk vlak onmisbaar zijn.

Aanmelden

Ben je zelf een jonge mantelzorger of ken je iemand die in deze rol zit? Aanmelden kan bij Mantelzorg Capelle via mantelzorgcapelle@welzijncapelle.nu. Voor meer informatie kun je terecht op www.mantelzorgcapelle.nl. Ook professionals uit de zorg en het onderwijs kunnen jonge mantelzorgers aanmelden bij Mantelzorg Capelle.