Administratie en advies

Vraag of iemand uit uw familie of een van uw vrienden of kennissen u helpt. Of ga voor informatie en advies naar een wijkwinkel bij u in de buurt.

Ook kunt u naar een Administratie Café van Welzijn Capelle. Hier zijn vrijwilligers aanwezig die u kunnen helpen bij het ordenen van uw administratie. Of vraag bij Samen 010 naar een Budgetmaatje. Een Budgetmaatje helpt om samen met u uw financiën op orde te brengen.

Kijk voor een overzicht van hulp bij uw administratie op Alleszelf.nl.

Alleszelf.nl - administratie

Huis van de Wijk

Centrale punten door Capelle waar Capellenaren terecht kunnen voor allerlei zaken.

Samen 010 - Budgetmaatjes

Bezoekadres
Hang 7
3011 GG Rotterdam

E-mailadres
bmcapelle@samen010.nl

Telefoonnummer
010 466 67 22

Welzijn Capelle

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00

Wijkwinkels


Heeft u post gekregen van bijvoorbeeld de gemeente of Belastingdienst? En begrijpt u niet wat er in de brief staat?

Vraag of iemand uit uw familie of een van uw vrienden of kennissen u helpt. Of ga langs bij de wijkwinkel. Kijk op de website voor een locatie bij u in de buurt.

U kunt ook langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.

Bibliotheek - Informatiepunt Digitale Overheid

Wijkwinkels


Steeds meer geldzaken moet u regelen via internet. Vindt u het werken met de computer moeilijk? Vraag dan hulp aan een vrijwilliger. Of bel met de DigiHulplijn.

U kunt ook een cursus volgen. Bijvoorbeeld van Digisterker.

Zoek hulp bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Of ga langs bij een wijkwinkel van Welzijn Capelle.

Steffie

Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts. Zo wordt de wereld weer iets eenvoudiger!

Welzijn Capelle - geldzorgen

Telefonisch bereikbaar: iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Telefoonnummer
010 707 49 00

Welzijn Capelle - Juridische hulp / Financiële hulp

Sociaal Raadsliedenwerk

De sociaal raadsvrouw van Welzijn Capelle ondersteunt de maatschappelijk werkers en de wijkwinkels bij specialistische juridische vragen. Bijvoorbeeld over sociale zekerheid, inkomen en wonen. De sociaal raadsvrouw helpt met het schrijven van lastige officiële brieven (zoals bezwaarschriften) en signaleert knelpunten bij gemeentes of overheid. Waar nodig werkt zij samen met advocaten.

Welzijn Capelle - Wijkwinkels

Telefoonnummer
010 264 02 20


Om op websites van de overheid dingen te regelen heeft u een DigiD nodig. Een DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee logt u in op websites van de overheid, zoals de gemeente of de Belastingdienst. Om bijvoorbeeld zorgtoeslag of een uitkering aan te vragen.

Een DigiD vraagt u aan op DigiD.nl. De website Alles over DigiD legt uit hoe dat werkt. U kunt hier ook oefenen met het aanvragen.

Of ga langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheek. Kijk op de website voor een informatiepunt bij u in de buurt.

Steffie

Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts. Zo wordt de wereld weer iets eenvoudiger!


Soms kunt u zelf niet beslissen over geld of zorg. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Of als u door hoge schulden in de problemen komt. Iemand anders kan dan voor u beslissingen nemen. Dat kan op verschillende manieren:

  • mentorschap: een mentor neemt beslissingen over uw persoonlijke zorg. Bijvoorbeeld over uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
  • bewindvoering: een bewindvoerder neemt beslissingen over uw geld en spullen.
  • curatele: een curator neemt beslissingen over uw persoonlijke zorg en over uw geld en spullen.

U vraagt mentorschap, bewindvoering en curatele aan via de rechter. U kunt het voor uzelf aanvragen of voor iemand anders. Voor meer informatie kijkt u op de websites van de Rechtspraak en de Rijksoverheid. U leest hier ook hoe u mentorschap, bewindvoering of curatele aanvraagt.

Het Juridisch Loket of Welzijn Capelle helpen u verder.

Juridisch Loket Rotterdam

Telefonisch bereikbaar (€ 0,25 per minuut): maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur.

Inloopspreekuur: maandag t/m woendsdag en vrijdag 9.00 - 11.00 uur.

Bezoekadres
Weena 719
3013 AM Rotterdam

Telefoonnummer
0900 80 20

Welzijn Capelle

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00

Rechtspraak.nl - mentorschap, bewindvoering en curatele

Rijksoverheid - mentorschap, bewindvoering en curatele


Met deze tips houdt u het overzicht:

  • Maak alle post meteen open.
  • Leg rekeningen en bankafschriften op datum en soort bij soort. Zo weet u wanneer u wat moet betalen.
  • Met websites als het Huishoudboekje of MijnGeldzaken houdt u online uw inkomsten en uitgaven bij. Voor jongeren staat er veel informatie op de website Nibud voor Scholieren.
  • Stop met uitgaven die niet echt nodig zijn.
  • Krijgt u een rekening of een aanmaning? Bel de schuldeiser en vraag of u in delen mag betalen. Lukt dat niet? Vraag dan om uitstel van betaling.

De volgende organisaties kunnen u helpen:

Alleszelf.nl - administratie

Samen 010 - Budgetmaatjes

Bezoekadres
Hang 7
3011 GG Rotterdam

E-mailadres
bmcapelle@samen010.nl

Telefoonnummer
010 466 67 22

Steffie

Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts. Zo wordt de wereld weer iets eenvoudiger!

Welzijn Capelle - Training 'Omgaan met geld'

Telefoonnummer
010 707 49 00

Het Huishoudboekje*

MijnGeldzaken Huishoudboekje

Nibud voor Scholieren


Op de websites van het Juridisch Loket en Wijzer in geldzaken staat veel informatie over geldzaken bij een scheiding. Juridisch Loket geeft ook gratis advies.

Heeft u samen een kind? Na de scheiding moet u samen met uw ex-partner de kosten voor de zorg en opvoeding blijven betalen. In een ouderschapsplan maakt u hier afspraken over. Kijk op de website van Welzijn Capelle of van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u recht op alimentatie maar betaalt uw ex-partner niet? Vraag dan hulp aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Juridisch Loket Rotterdam

Telefonisch bereikbaar (€ 0,25 per minuut): maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur.

Inloopspreekuur: maandag t/m woendsdag en vrijdag 9.00 - 11.00 uur.

Bezoekadres
Weena 719
3013 AM Rotterdam

Telefoonnummer
0900 80 20

Welzijn Capelle

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO

Postadres
Postbus 8901
3009 AX Rotterdam

Website
www.lbio.nl

Telefoonnummer
010 289 48 90

Rijksoverheid - ouderschapsplan

Wijzer in geldzaken