Opvoeden en ontwikkeling

Ga naar de website van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier vindt u veel informatie, advies en tips.

Neem contact op met Home-Start. Home-Start biedt ondersteuning bij het opvoeden van uw kind. Ervaren en getrainde vrijwilligers helpen met advies, praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Of bel anoniem met de Oudertelefoon.

Centrum voor Jeugd en Gezin - opvoedinformatie

Home-Start Capelle

Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator Jaccobine Tukker-Hak.

Bezoekadres
De Linie 8 - 12
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
06 45 10 76 07

Nederlands Jeugdinstituut - ouderschap en opvoeden

Oudertelefoon

Bel of chat voor ondersteuning en een luisterend oor

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 15.00 uur
en van 20.00 - 22.00 uur

E-mailadres
info@oudertelefoon.nl

Telefoonnummer
085 130 46 58


Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt bij het CJG ook een training volgen over opvoeden.

Of neem contact op met Home-Start. Home-Start biedt ondersteuning bij het opvoeden van uw kind. Ervaren en getrainde vrijwilligers helpen met advies, praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Centrum voor Jeugd en Gezin - cursussen & trainingen

Home-Start Capelle

Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator Jaccobine Tukker-Hak.

Bezoekadres
De Linie 8 - 12
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
06 45 10 76 07

Nederlands Jeugdinstituut (NJi) - voor ouders


Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen. Misschien kunt u hulp krijgen bij u thuis. Voor u, uw kind, of voor het hele gezin.

Soms helpt het als uw kind tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij een gezin dat een paar dagen in de week voor uw kind zorgt.

Ga naar het Centrum voor Jeugd en Gezin en bespreek de problemen. Of maak een afspraak met het maatschappelijk werk van stichting Welzijn Capelle.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

Bezoekadres
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel

E-mailadres
info@cjgcapelle.nl

Telefoonnummer
010 242 32 00

Welzijn Capelle

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00


Van een nare gebeurtenis kan een kind nog lang last hebben. Uw kind kan last hebben van nachtmerries, angst, piekeren en slecht slapen. Uw kind kan een trauma hebben.

Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook de huisarts kan helpen. Hij of zij kan uw kind, als dat nodig is, doorverwijzen naar andere hulpverleners. Een kinderpsycholoog bijvoorbeeld.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

Bezoekadres
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel

E-mailadres
info@cjgcapelle.nl

Telefoonnummer
010 242 32 00

Huisartsen Capelle


Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin of ga naar de huisarts. Zij kunnen u verder helpen of doorverwijzen als dit nodig is.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

Bezoekadres
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel

E-mailadres
info@cjgcapelle.nl

Telefoonnummer
010 242 32 00

Huisartsen Capelle


Zoek hulp voor uw kind. Ga naar de huisarts.

Op de website Help! Mijn dierbare is verslaafd vindt u informatie over het omgaan met een verslaafd kind. U kunt zich hier ook aanmelden voor een informatiemiddag of telefonisch advies krijgen.

Of zoek hulp bij Antes of Youz.

Antes

Bezoekadres
Prins Constantijnweg 131
3066 TA Rotterdam

Telefoonnummer
088 230 00 00

Huisartsen Capelle

Youz

Website
www.youz.nl

Telefoonnummer
088 358 88 88

Help! Mijn dierbare is verslaafd