Inburgering

Om in te burgeren zijn 3 dingen belangrijk:

  • dat u Nederlands leert
  • dat u weet hoe Nederlanders wonen en werken
  • dat u de Nederlandse samenleving kent en respecteert

Om dit te testen, moet u een inburgeringsexamen doen. Ook moet u een participatieverklaring tekenen. Dat doet u bij de gemeente.

Bereid u goed voor op het examen en volg een inburgeringscursus. U kunt hiervoor geld lenen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de organisatie die de inburgering regelt.

Lees meer over het inburgeringsexamen op de website Inburgeren. Zoek een taalcoach via Het begint met taal.

Neem voor hulp contact op met Buurtmoeders. 

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel

Telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Spreek daarbuiten het antwoordapparaat in of stuur een e-mail met het verzoek gebeld te worden.

 

Postadres
Postbus 425
2900 AK Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 442 63 95

Welzijn Capelle - Buurtmoeders

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan de IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00

Het begint met taal - Taalcoach

Inburgeren


Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

De volgende organisaties kunnen u helpen:

CapelleDoet

Vacaturebank voor vrijwilligerswerk.

Capels Multicultureel Centrum (CMC)

Bezoekadres
Stationsplein 20
2907 MJ Capelle aan den IJssel

E-mailadres
info@cmc-capelle.nl

Telefoonnummer
010 441 37 72

Digi-Taalhuis - bibliotheek

Openingstijden: dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur

Aanmelden is niet nodig.

Bezoekadres
Stadsplein 39
2903 HH Capelle aan den IJssel

Postadres
Stadsplein 39

Telefoonnummer
010 45 03 244

Taalcoaching Capelle

Bezoekadres
Stadsplein 39
2903 HH Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 31 15 411

Welzijn Capelle - vluchtelingenwelzijn

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00

Het begint met taal - Taalcoach


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

Neem contact op met Welzijn Capelle. Zij helpen u verder.

Welzijn Capelle - vluchtelingenwelzijn

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl

E-mailadres
info@uaf.nl

Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Heeft u een klacht over de gemeente? Dien de klacht in via de website.

Komt u er zelf niet uit? Vraag Welzijn Capelle om hulp. Tijdens een telefoongesprek wordt er gekeken hoe u geholpen kunt worden.

Kijk ook op de websites van de Nationale Ombudsman en de Gemeentelijke (kinder)ombudsman voor meer informatie.

Gemeente Capelle aan den IJssel - klacht indienen

Gemeentelijke Kinderombudsman

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Via Whatsapp bereikbaar op 06 58 07 35 80.

Bezoekadres
Meent 106
3011 JR Rotterdam

Telefoonnummer
0800 2345 111

Gemeentelijke Ombudsman

Welzijn Capelle

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer
010 707 49 00

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555